Latex - mleczko gumowe barwione 100 ml
Latex - mleczko gumowe barwione 100 ml
Kod: 2551
Cena: 47,00 zł
wysyłka w ciągu 5-7 dni
Producent: Kryolan
Płynny lateks, zwany tez mleczkiem gumowym w kolorze cielistym. Idealny do wytwarzania ran, narośli czy innych części ciała.
Używany też do postarzania.
Opakowanie zawiera 100 ml.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Precautionary statements: P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.


webdesign, sklepy internetowe, strony www